StolComfort AB

StolComfort AB levererar sedan 2002 ett brett utbud av stolar med hög kvalitet för kontors- och bevakningsmiljöer. Vi fokuserar på kvalitet, ergonomi och flexibilitet.
Utöver standardprodukter som vi lagerhåller så kan vi även erbjuda skräddarsydda lösningar enligt era önskemål.

2014 lanserade vi våra första helt egenutvecklade modeller Svenstol S5 och S6 vilket har varit en milstolpe i företagets historia. Med dessa stolar kan vi på ett ännu bättre sätt uppfylla de ergonomiska krav som gäller på arbetsplatser där verksamheten pågår dygnet runt. Under de närmaste åren kommer vi att arbeta på vidareutvecklingar av Svenstol som underlättar arbetslivet ytterligare. Vi är speciellt glada över att Svenstol även efterfrågas på vanliga kontorsarbetsplatser tack vare dess komfort och nya design.

Idag är Svenstol inte bara tillgänglig i Skandinavien. Produktionsanläggningen finns i Tyskland och försäljningsenheter hittas i Frankrike, Österrike och USA.